Velkommen til GreenIT's PLANTEVEIVISER.

Dette er et verktøy for den profesjonelle delen av grønt sektoren. Et verktøy for å finne rett vekst på rett sted.

Login

For å komme inn på sidene må man kjøpe en lisens av GreenIT.

Informasjon og bestilling av lisens fåes ved henvendelse til:
GreenIT AS
Telefon:  40402090

hkw@hato.no